måndag 29 oktober 2012

Erik har farlig skolväg

Vår son Erik har en farlig skolväg. Många farliga och tungt trafikerade korsningar. Därför har vi och en granne begärt  skolskjuts pga denna farliga trafikmiljö. Och där har Piteå-Tidningen idag (29  okt 2012) en, nej tre artiklar om detta. Länk här.


Erik och klasskamraten och grannen Frida har svårt att ta sig över vägen på grund av den tunga trafiken. Markerat övergångsställe och annat saknas helt.